Important message icon

23.05 on Seesami Rakvere ja Jõhvi kontorid suletud!

Ehitus- ja renoveerimistöödest tuleb kindlustust teavitada

13.07.2018 Dagmar Gilden
Ehitus- ja renoveerimistöödest tuleb kindlustust teavitada

Suvi on populaarne aeg ehitustöödeks, kuid tihti ei tea koduomanikud, et riskirohkest ettevõtmisest tuleb ka kindlustust teavitada, et õnnetusjuhtumi korral ikka kõik kahjud hüvitamisele kuuluksid.

Seesami varakindlustuse tootejuht Dagmar Gildeni sõnul tuleks enne suuremate ehitus- või renoveerimistööde ette võtmist konsulteerida oma kindlustusandjaga ja vaadata üle kodukindlustuse lepingu tingimused. Nimelt võib ehitus- või renoveerimistööde ajal kehtida piiratud kindlustuskaitse, rakenduda kõrgem omavastutus ning kui kindlustust ehitustöödest teavitatud ei ole ja ehitamise tõttu tekib kahju, võib kindlustusselts ka hüvitisest keelduda.

„Üldiselt eristavad kindlustusseltsid ehitustöid ja remonditöid. Ehitustöödeks on ehitise püstitamine, laiendamine, rekonstrueerimine (nt katuse vahetus), tehnosüsteemide (nt torustike ja elektrisüsteemi) muutmine. Remonditöödeks loetakse tapeetimist, värvimist ja põrandakatte vahetust. Kindlasti tuleb kindlustusseltsi teavitada suurematest ehitustöödest, et välja selgitada, kas saab jätkata tavalise kodukindlustusega või tuleks mõelda ehitus- ja paigaldustööde kindlustusele,“ toonitas Gilden.

Ehitustööd meelitavad ligi vargaid, toovad veelekked ja tulekahjud

Kindlustaja sõnul juhtub ehitustööde käigus enim tulekahjusid, torustike ühendamisel tekivad tihti veelekked ning kui lammutatakse hoone osa, võib kahju saada kogu hoone. Ehitusjärgus hooned meeldivad aga kogenud varastele, sest seal hoitavaid hinnalisi ehitusmaterjale ja tööriistu saab n-ö järelturul hea hinnaga maha müüa. Ka tuleb ette ehitusmaterjalide varguseid, kuid need kuuluvad kodukindlustuse alla vaid siis, kui asuvad hoones sees.

„Seesamis ulatub ehitustöödest tingitud keskmine kodukindlustuse kahjusumma mõne tuhande euroni. Viimase aasta suurimaks kahjuks oli aga hoopis vargus ehituselt, mille tagajärjeks 20 000 euro suurune kahju,“ tõi Gilden näiteid kahjusummadest.

Kuigi väiksematest remonditöödest kindlustust teavitama ei pea, kutsub Seesami esindaja ka neid töid teostades ettevaatlikkusele. Eriti tähelepanelik tuleb olla puurimisel ja seda just siis, kui pole teada, kus asuvad torustikud ja elektrisüsteem. Näiteks korterelamus seina auku puurides võib üpris lihtsalt kahjustuda hoopis naabri elamine. Suve kaunid ilmad soodustavad ka põrandate õlitamist ning näiteks linaõli on väga kergesti süttiv ning sellest pealtnäha süütust tööst on alguse saanud mitmed tulekahjud.

„Suvise ehitushooaja saabudes tunnevad inimesed ka huvi ehituspraagi tõttu tekkivate õnnetusjuhtumite ja nende hüvitamiste kohta. Selliste juhtumite hüvitamist saab nõuda üksnes ehitajalt, sest kindlustus ei hüvita kahjusid, mille põhjuseks on ebakvaliteetne projekteerimis-, ehitus-, remondi- või hooldustöö, puudusega toode või praakmaterjal. Erandiks on siin vaid torustike leke ja tulekahju.“

Kindlustaja sõnul tasub turvaliseks ehitus- ja remondihooajaks meelde jätta mõned nõuanded:

Uudised

Kõik uudised
Just sellest hüvest unistab suurim hulk töötajaid
22.05.2024 Marit Raag

Just sellest hüvest unistab suurim hulk töötajaid

Seesami läbiviidud uuringust selgus, et pea pooled eestimaalased oleksid enda sõnul motiveeritumad töötajad, kui tööandj...

Compensa Vienna Insurance Group kasvatas eelmisel aastal Baltimaades tulu 19%
10.05.2024 Deividas Raipa

Compensa Vienna Insurance Group kasvatas eelmisel aastal Baltimaades tulu 19%

Baltikumi juhtiv kindlustusettevõte Compensa Vienna Insurance Group jätkas 2023. aastal oma varasemat kasvu. Ettevõtte k...

Oled Rimi lojaalsusprogrammi klient? Siis tea, et Seesamis saad soodsamalt!
11.04.2024 Liljan Männiste

Oled Rimi lojaalsusprogrammi klient? Siis tea, et Seesamis saad soodsamalt!

Alates märtsist on Rimi lojaalsusprogrammi klientidel suurepärane võimalus osta mitmeid Seesami kindlustustooteid tavahi...