Important message icon

23.05 on Seesami Rakvere ja Jõhvi kontorid suletud!

Ehitus- ja paigaldustööd

Ehitus- ja paigaldustööd

Ehitus- ja paigaldustööde kindlustus on spetsiaalselt ehitustegevuse tarbeks toode, millega saad ehitajana või tööde tellijana maandada ehitustööde käigus tekkivaid riske ning kindlustusjuhtumi korral taastada Seesami abiga kahjueelne olukord.  

Tingimused Teave Sooviavaldused

Seesami ehitus- ja paigaldustööde kindlustuse võimalused

Seesami ehitus- ja paigaldustööde kindlustusega saad kindlustada nii ehitustöödega seotud vara- kui ka vastutusriske.


Varakindlustusega saad kindlustada enda ehitus- ja montaažitööd ehitustööde algusest kuni valminud objekti üleandmiseni tellijale. Lisaks on võimalik laiendada varakindlustuskaitset ka ehitustööde käigus kasutatavatele töövahenditele, ajutistele ehitistele, kontoritehnikale, mööblile, plaanidele ning dokumentidele. Kuna ehitajatel laskub tavaliselt peale ehitusobjekti üleandmist kohustus parandada ilmnenud ehitusvead ja teostada hooldustöid teatud perioodi jooksul, siis saad kindlustuskaitset laiendada ka hooldusperioodile. 


Lisaks varakindlustusele saad kindlustada ka enda ehitus- ja montaažitöödega seotud vastutuse, millega hüvitatab Seesam kindlustatud tööobjekti valmistamise, paigaldamise või muutmise käigus kolmandale isikule hooletusest põhjustatud isiku või asjakahju vastavalt kindlustuslepingus toodud tingimustele.