Important message icon

23.05 on Seesami Rakvere ja Jõhvi kontorid suletud!

Õnnetus

Õnnetus

Teata kahjust Seesamile viivitamatult peale kindlustusjuhtumi toimumist. Kahjuavalduse võid täita otse kodulehel või kirjutada e-posti aadressile kahjud@seesam.ee. Allolevast menüüvalikust leiad ühtlasi teavet selle kohta, kuidas toimida kahjujuhtumi asetleidmisel.

Kontaktid
Telefon: +372 628 1700 E-post: kahjud@seesam.ee

Oluline teave kahjujuhtumi korral

Õnnetuse korral:

 • Pöördu kiiresti arsti poole ja täida tema antud korraldusi.
 • Pöördu vajaduse korral politsei poole.
 • Teavita Seesamit esimesel võimalusel.
 • Saada õnnetusjuhtumi hüvitistaotlus ja muud vajalikud dokumendid Seesamisse hiljemalt kolme kuu jooksul peale ravi lõppemist.

Õnnetusjuhtumikindlustuse hüvitise taotlemiseks vajalikud dokumendid

Hüvitise taotlemiseks esita:

 • õnnetusjuhtumi hüvitistaotlus;
 • haiglaravi korral haigusloo väljavõte;
 • luumurdude jmt korral röntgenipildid koos leiu kirjelduse ja diagnoosiga;
 • tööõnnetuse korral tööõnnetuse raport;
 • politsei õiend, kui vigastus tekitati kriminaal- või halduskorras karistatava teoga;
 • hüvitisesaaja isikut tõendav dokument või äriühingu B-kaardi koopia, kui hüvitisnõue ületab 6 400 eurot või kui hüvitisesaaja ja kindlustatu on erinevad isikud.

Päevaraha hüvitise taotlemiseks esita lisaks:

 • koopia tööandja poolt täidetud ja ravikindlustusasutusele väljamaksmiseks esitatud töövõimetuslehest.

Hambaravikulude ja arsti poolt määratud taastusravikulude hüvitamise taotlemiseks esita lisaks:

 • meditsiiniline dokument ravi põhjendatusega;
 • hambavigastuse korral hambaravikaardi väljavõte;
 • kulusid tõendavad dokumendid.

Püsiva puude hüvitise taotlemiseks esita lisaks:

 • meditsiiniline dokument, milles on kirjeldatud püsiv ja taastumatu vigastus ja selle ulatus;
 • võimalusel arstliku ekspertiisi otsus püsiva töövõimetuse kohta.