Important message icon

23.05 on Seesami Rakvere ja Jõhvi kontorid suletud!

Liiklus

Liiklus

Teata kahjust Seesamile viivitamatult peale kindlustusjuhtumi toimumist. Kahjuavalduse võib täita otse siinsamas kodulehel või pöörduda remonditöökotta ja esitada kahjuavaldus, pildid jm. dokumendid nende vahendusel. Allolevast menüüvalikust leiate ühtlasi teavet selle kohta, kuidas toimida kahjujuhtumi asetleidmisel.

Kui liiklusõnnetuse tagajärjel on tekkinud ainult varaline kahju ja õnnetuses osalenud juhid või juht ning varalise kahju saaja on juhtumi põhjuste hindamisel ja vastutuse küsimuses ühel meelel, saab liiklusõnnetuse vormistada kohe sündmuskohal digitaalse liiklusõnnetuse teatega.

Kontaktid
Telefon: +372 628 1700 E-post: kahjud@seesam.ee

Oluline teave kahjujuhtumi korral

Kahju põhjustaja ja kahjustatud isik peavad kindlustusjuhtumist viivitamata kirjalikus taasesitamist võimaldavas vormis teavitama kas kahju põhjustaja kindlustusandjat või kahjustatud isiku kindlustusandjat. Kahjustatud isik võib kahjunõude esitada enda kindlustusandjale, kui liiklusõnnetuse asjaolud on poolte vahel fikseeritud ja ollakse ühel meelel.

Jätkuvalt tuleb nõue esitada kahju põhjustaja seltsile allolevatel juhtudel:

 • nõue esitatakse (kahjust teatatakse) enam kui 30 päeva kindlustusjuhtumist hiljem;
 • kindlustusjuhtumi tagajärjel on tekkinud ka isikukahju;
 • kindlustusjuhtumis osalenud sõidukite põhiasukoht ei ole Eestis;
 • kindlustushüvitise summa ületab eeldatavalt 10 000 eurot;
 • kindlustusjuhtumi asjaolud ei ole selged, muu hulgas juhul, kui kahjustatud isik, kindlustusvõtja, kindlustatud  isik  või  kindlustusandjad  ei  saavuta  kokkulepet  selles,  kes  vastutab  kahju põhjustamise eest.


Kahju põhjustaja ja kahjustatud isik on kohustatud säilitama sõiduki või muu kindlustusjuhtumi toimumise tagajärjel kahjustatud asja võimalikult kindlustusjuhtumijärgses seisundis ja selle kindlustusandjale ette näitama.

Üldised nõuded liikluskahju juhtumiks

 • Säilita rahu, piira edasist kahju levikut ja vara kahjustumist. Päästa, mis päästa annab!
 • Lülita sisse vigastatud sõiduki(te) ohutuled või aseta teele ohukolmnurk.
 • Kui liiklusõnnetuse korral on inimene viga saanud või surnud, kutsu välja kiirabi või päästeteenistus ja politsei. Kiirabi, politsei või päästeteenistuse kutsumiseks helista häirekeskuse hädaabinumbril 112. Kirjuta üles pealtnägijate nimed ja aadressid.
 • Kui liiklusõnnetuse tagajärjel on tekkinud ainult varaline kahju ja õnnetuses osalenud juhid või juht ning varalise kahju saaja on juhtumi põhjuste hindamisel ja vastutuse küsimuses ühel meelel, ei ole vaja õnnetusest politseile teatada. Osalised vormistavad liiklusõnnetuse sündmuskohal digitaalse liiklusõnnetuse teatega, täidavad kohapeal nõuetekohase blanketi „Teade liiklusõnnetusest” või vormistavad oma arvamuse valgel paberil.
 • Vabas vormis täidetud teatel peavad olema osalenud sõidukite (registreerimismärk, mark ja mudel), juhtide, sõidukite omanike (isikukood, nimed, aadressid, kontaktteave) ja kindlustusandja andmed ning liiklusõnnetuse toimumise skeem.
 • Kui liiklusõnnetuses osalenud isikud on juhtumi põhjuste hindamisel ja vastutuse küsimuses eriarvamusel, kui kahju saaja ei ole teada, varalise kahju tekitajat ei ole sündmuskohal või varaline kahju tekkis loomale otsasõidu või selle vältimise tagajärjel, tuleb liiklusõnnetusest teavitada politseid ning tegutseda vastavalt politsei korraldusele.