Important message icon

23.05 on Seesami Rakvere ja Jõhvi kontorid suletud!

Kodu

Kodu

Teata kahjust Seesamile viivitamatult peale kahjujuhtumi toimumist. Kahjuavalduse saad täita otse kodulehel või kirjutada e-posti aadressile kahjud@seesam.ee. Allolevast menüüvalikust leiad ühtlasi teavet selle kohta, kuidas toimida kahjujuhtumi asetleidmisel. 

Kontaktid
Telefon: +372 628 1700 E-post: kahjud@seesam.ee

Üldnõuded varakindlustuse kahjujuhtumi puhul

Üldnõuded varakindlustuse kahjujuhtumi puhul

 • Piira edasist kahju levikut ja vara kahjustumist. Päästa, mis päästa annab!
 • Teata juhtunust esimesel võimalusel Seesamile ja järgi Seesami antud juhiseid.
 • Täida koduvarakindlustuse kahjuavalduse vorm, lisa kahjustunud vara loetelu ning fotod kahjustustest. Säilita kahjustunud esemed, mille eest soovid saada hüvitist.
 • Hoia kahjukoht muutumatuna, va suurema kahju piiramiseks, kuni Seesami esindaja on selle üle vaadanud.

Tulekahju

 • Vajadusel evakueeri inimesed või anna kannatanu(te)le esmaabi.
 • Võimalusel piira tule edasist levikut.
 • Kui tulekahju ei saa oma jõududega kontrolli alla, siis kutsu tuletõrje. Selleks helista Häirekeskuse hädaabinumbrile 112.
 • Juhata tuletõrjujad kiiresti põlengukohani.

Murdvargus, rööv, vandalism

 • Teata juhtunust politseile. Selleks helista häirekeskuse hädaabinumbrile 112 või täida „Süüteost teatamise e-avaldus“ politsei kodulehel www.politsei.ee/et/avaldus-politseile

Veekahju

 • Sulge vesi.
 • Kui see endal ei õnnestu, kutsu abi. Helista maja haldajale, tema avariibrigaadile või kutsu 24 h töötav toruabi.
 • Kui on võimalik, et veekahju jõudis või jõuab naabrini, siis teavita naabrit.
 • Alusta kohe koristus- ja kuivatustöödega ja kaitse oma vara edasiste võimalike kahjude eest (vii teise ruumi, kata kilega jms).

Vastutuskindlustus

 • Teata kahjust kohe Seesamile - niipea, kui on alust arvata, et põhjustasid kahju kolmandale isikule.
 • Fikseeri kahju asjaolud (tee pilte, võta tunnistajate kontaktid või seletused).
 • Tee Seesamiga koostööd kahju suuruse ja kindlustusvõtja vastutuse ulatuse hindamisel.
 • Pea meeles, et ilma Seesamiga kooskõlastamata antud lubadused või kokkulepped ei ole Seesamile siduvad.