Important message icon

23.05 on Seesami Rakvere ja Jõhvi kontorid suletud!

Koroona-aasta uuring: eestlased käivad haigena tööl, sest kardavad raha kaotada

15.07.2021 Tiia Prööm
Koroona-aasta uuring: eestlased käivad haigena tööl, sest kardavad raha kaotada

Neljandik Eesti inimestest on viimase aasta jooksul käinud haigena tööl, sest pelgavad sissetuleku vähenemist ega soovi kolleege tööl hätta jätta, selgub Seesami värskest uuringust.

Kõige rohkem käisid viimase aasta jooksul haigena tööl ettevõtjad ja Ida-Virumaal elavad inimesed. Haigeks jäädes hoiavad kõige eeskujulikumalt töölt eemale pensioniealised inimesed. 

„Uuringust selgub, et eestlane on üks kange tegelane, kelle jaoks haiguslehele jäämine on viimane võimalus. Igati arusaadavalt kardetakse sissetuleku vähenemist, kuid leidub ka neid, kes ei soovi kolleegi ega kliente hätta jätta või pelgavad, mida tööandja arvab vaimse tervise probleemide tõttu haiguslehele jäämisest,“ tutvustas Seesami turundusjuht Tiia Prööm uuringu tulemusi.

Haigena tööl käinud inimesed tunnistasid, et haiguslehe võtmine tähendanuks kolleegide hätta jätmist ja palgas kaotamist. Enim muretsesid palgakaotuse pärast töölised ja kontoritöötajad – lausa 60% vastas, et ei saa sissetuleku vähenemise tõttu haiguslehte võtta. 

Kolmveerand 25-34 aastastest vastanutest aga muretsesid hoopis kaaskolleegide pärast, kes nende haiguslehele jäämisel kannataksid ja peaksid taluma kasvavat töökoormust.
Ettevõtjad seadsid aga haigeks jäädes esikohale kliendid - 75% vastanud ettevõtjatest läksid haigena tööle, sest ei soovinud oma kliente hätta jätta. 

„Haigena tööle minemise põhjused olid erinevad ka meeste ja naiste vahel. Näiteks tunnetas veerand naistest ja vaid kümnendik meestest, et nende tööandja suhtub haiguslehe tõttu töölt puudumisse negatiivselt. Seevastu klientide altvedamise pärast muretsesid rohkem mehed kui naised, vastavalt 35% ja 18% vastanutest,“ rääkis Prööm. 

Huvitava leiuna tuli uuringust välja, et viiendik haigena tööl käinud inimestest tunnevad, et vaimseid probleeme ei peeta päris haigusteks ja seetõttu ei võeta vaimse tervisega seotud muredega tegelemiseks haiguslehte. Eriti tunnetasid seda kontoritöötajad, kellest 31% nõustusid eelnimetatud väitega. Veidi üle neljandiku vastajatest tunneb aga, et tööandja ei hooli üldse nende tervisest.

Seesami esindaja sõnul tuli uuringust välja ka see, et tegelikult inimesed ootavad, et tööandja panustaks lisaks mõistvale suhtumisele nende tervisesse ka läbi sporditoetuse või tervisekindlustuse. „38% vastajatest soovib, et tööandja kataks tervisega seotud kulud ning 39% peab oluliseks spordikompensatsiooni olemasolu,“ tõi Prööm välja.

Uudised

Kõik uudised
Just sellest hüvest unistab suurim hulk töötajaid
22.05.2024 Marit Raag

Just sellest hüvest unistab suurim hulk töötajaid

Seesami läbiviidud uuringust selgus, et pea pooled eestimaalased oleksid enda sõnul motiveeritumad töötajad, kui tööandj...

Compensa Vienna Insurance Group kasvatas eelmisel aastal Baltimaades tulu 19%
10.05.2024 Deividas Raipa

Compensa Vienna Insurance Group kasvatas eelmisel aastal Baltimaades tulu 19%

Baltikumi juhtiv kindlustusettevõte Compensa Vienna Insurance Group jätkas 2023. aastal oma varasemat kasvu. Ettevõtte k...

Oled Rimi lojaalsusprogrammi klient? Siis tea, et Seesamis saad soodsamalt!
11.04.2024 Liljan Männiste

Oled Rimi lojaalsusprogrammi klient? Siis tea, et Seesamis saad soodsamalt!

Alates märtsist on Rimi lojaalsusprogrammi klientidel suurepärane võimalus osta mitmeid Seesami kindlustustooteid tavahi...