Important message icon

23.05 on Seesami Rakvere ja Jõhvi kontorid suletud!

Kliendil, kes on rahulolematu kindlustusseltsis Seesam temaga sõlmitud kindlustuslepingu või talle osutatud teenuse suhtes, on õigus esitada seltsile selle kohta kirjalik kaebus. Kaebust saab esitada Seesami kontorites kohapeal, tavaposti (Maakri 19/1, 10145 Tallinn), e-posti seesam@seesam.ee teel või täites ülalasuva veebivormi.

Kõik kaebused vaadatakse Seesami poolt läbi ja neile vastatakse 15 päeva jooksul kaebuse saamisest. Kaebuse menetlemise aega võib pikendada 30 päevani, kui see on seotud täiendavate kaebuses viidatud asjaolusid tõendavate dokumentide esitamise vajadusega. Kaebuse menetlemise järgselt saadetakse kaebuse esitajale kirjalik vastus aadressile, mille kaebuse esitaja on märkinud oma kontaktaadressiks.

Vaidluste korral on kliendil õigus pöörduda kaebusega Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni, Eesti Kindlustusseltside Liidu juures tegutseva lepitusorgani, Eesti Liikluskindlustuse Fondi juures tegutseva liikluskindlustuse lepitusorgani või kohtu poole.

Eesti Kindlustusseltside Liidu lepitusorgan

Mustamäe tee 46, 10621 Tallinn
Telefon: +372 667 1800
E-post: lepitus@eksl.ee
Kodulehekülg: www.eksl.ee

Eesti Liikluskindlustuse Fondi lepitusorgan

Mustamäe tee 46, 10621 Tallinn
Telefon: +372 667 1800
E-post: lepitus@lkf.ee
Kodulehekülg: www.eksl.ee

Tarbijakaitseameti Tarbijakaebuste komisjon

Rahukohtu 2, 10130 Tallinn
Telefon: +372 620 1707
E-post: info@tarbijakaitseamet.ee
Kodulehekülg: www.tarbijakaitseamet.ee

Esita kaebus

Kaebuse esitaja
Soovin vastust