Important message icon

Viljandi kontori külastamine 17.06 – 02.07.2024 ainult eelneval kokkuleppel, tel. 506 9185!

Reisikindlustus

Reisikindlustus

Seesami reisikindlustus võimaldab igal kliendil valida endale meelepärase kindlustuskaitse. Kindlustusleping on võimalik sõlmida kas ainult välisriigis tekkinud meditsiiniabi kulude hüvitamiseks või ka reisi ärajäämise, katkestamise ja hilinemisega seotud juhtumiteks. Lisaks saab pagasina kindlustada reisile kaasa võetavaid isiklikke esemeid.

Tingimused Teave

Reisikindlustuse võimalused

Meditsiiniabi kindlustus on kõige olulisem osa reisikindlustusest, mis katab välisriigis alanud haiguse või juhtunud õnnetuse ravikulud (sh vältimatu esmaabi rasedusega (kuni 28 nädalat) seotud tüsistuste korral, v.a. sünnitus või enneaegne sünnitus), transpordikulud arstiabi saamiseks või haige Eestisse toimetamiseks. Lisaks hüvitatakse kulud, mis on tekkinud reisi pikenemisest haiglas viibimise tõttu.

Sagedased on ka need juhtumid, kus reis jääb haiguse tõttu ära, transpordivahendite tõrgete korral ei jõuta õigeks ajaks soovitud sihtkohta või tuleb reis ootamatult katkestada ning koju tagasi pöörduda. See tähendab tihti lisakulutusi transpordile ja majutusele või reisi ärajäämisel ka seda, et kogu tasutud raha läheb kaduma. Selleks, et kulutused ei läheks suuremaks kui esialgu plaanitud, on mõistlik valida lepingule juurde reisitõrkekindlustus.

Reisile minnes on võimalik kindlustada ka endaga kaasa võetavaid esemeid. Seesami pagasikindlustus hüvitab kahjud, mis tulenevad pagasi vargusest või röövist, purunemisest või kadumisest transportimise käigus. Samuti hüvitatakse esmavajalike esemete ostmise kulud, kui pagas jõuab reisi sihtkohta Teist hiljem.

Valida on võimalik nii erinevate kindlustussummade kui ka lisakindlustuskaitsete vahel, mis võimaldavad muuta kindlustuskaitse veelgi ulatuslikumaks. Reisikindlustust saab sõlmida nii üksikisikule, perele, suuremale grupile kui ka ettevõttele.

Oluline! Reisi ärajäämise osas kehtib kolmepäevane viiteaeg ehk kindlustuskaitse hakkab kehtima kolm päeva peale lepingu jõustumist (näiteks kui poliis ostetakse 06.08, siis on ärajäämise kindlustuskaitse kehtiv alates 9.08). Seetõttu on eriti oluline, et reisikindlustuse ostmine ei jää viimasele minutile.

Kahju, mille on otseselt või kaudselt põhjustanud sõda, ei kuulu reisikindlustuse tingimuste kohaselt hüvitamisele.