Õnnetusjuhtumikindlustus

Õnnetusjuhtumikindlustus

Õnnetusjuhtumikindlustus on suureks abiks sinu ja sinu perekonna majandusliku toimetuleku tagamisel, kui õnnetusjuhtumi tagajärjel on vaja pikaajalist ravi, tekib ajutine töövõimetus või püsiv puue. Kui juhtub halvim, aitab kindlustushüvitis leevendada lähedaste majandusmuresid.

Tingimused Teave

Õnnetusjuhtumikindlustuse võimalused

Seesam pakub võimalust koostada õnnetusjuhtumikindlustuse pakett vastavalt oma vajadustele, kombineerides järgmisi hüvitisliike:

 • päevaraha hüvitis – mõeldud selleks, et õnnetusjuhtumi tagajärjel säiliks igakuine sissetuleku tase;
 • valuraha hüvitis – aitab hädast välja ajutiste tervisekahjustuste puhul. Ideaalne lastele ning täiskasvanutele, kes hetkel ei tööta;
 • ravikulude hüvitis – kui peale õnnetusjuhtumit on vaja taastus- või hambaravi või abivahendeid liikumiseks (nt kargud, liigesetugi jmt), on ka see kindlustuskaitse asendamatu;
 • püsiva puude hüvitis – õnnetusjuhtumi tagajärjed võivad olla väga tõsised. Püsiva puude hüvitis aitab tagada inimväärse elu ning säilitada eelnevat elustandardit;
 • surmajuhtumi hüvitis – mõeldud abiks sinu lähedastele.

Lepingu sõlmimisel saab määrata just sulle sobivad kindlustussummad.

 

Võimalik on sõlmida:

 • täisaegne kindlustus – kehtib kogu maailmas, nii töö- kui ka vabal ajal;
 • osaaegne kindlustus – kehtib tööajal töökohas.

Õnnetusjuhtumikindlustuse eelised

 • Kindlustus kehtib kogu maailmas.
 • Seesam ei vähenda makstavaid hüvitisi eelnevalt tasutud hüvitiste võrra.
 • Püsiva puude hüvitise valikul hüvitame ka ette ostetud ürituse piletikulud.
 • Alaealise (alla  18  aasta  vanuse)  kindlustatud  isiku  puhul  kehtib  võistlusspordi kindlustuskaitse  ka  ilma erikokkuleppeta poliisil.
 • Kui õnnetusest tingitud püsiva puude raskusaste on Seesami usaldusarsti hinnangul vähemalt 60%, makstakse kindlustusjuhtumi korral välja 100% kogu püsiva puude kokkulepitud kindlustussumma.
 • Valuraha hüvitist makstakse ka kergemate vigastuste korral (põrutused, põletused).
 • Ravikulude kindlustuskaitse valikul hüvitame ka haigla voodipäevatasu, kulutused füsioteraapiale ja ravikehakultuurile.
 • Ravikulude hüvitisel ei rakendata omavastutust.
 • Kui kindlustatud on nii laps kui lapsevanem, maksame päevaraha hüvitist ka siis, kui lapsevanem peab lapsega juhtunud õnnetuse tõttu hoolduslehel olema.

Õnnetusjuhtumikindlustus lastele

Lapsed on aktiivsed ja ei oska oma tegemistes kõiki ohte märgata, mistõttu võivadki õnnetused juhtuda. Kui kergemate õnnetuste korral on abi pelgalt plaastrist, siis tihtipeale võib tõsisemast õnnetusest paranemine võtta palju aega ja raha. Kogu pere sissetulek võib kahaneda oluliselt, kui vanem peab lapse paranemise ajal töölt eemal viibima.

 

Õnnetusi juhtub nii mänguhoos kui sportides - tuleb ette luumurde, ka venitused ja põrutused on sagedased. Seesamis moodustavad sporditraumad lastega toimunud traumadest 44%.

 

Milliseid kindlustuskaitseid lastele pakume?

 • Valuraha hüvitis - on abiks ajutiste tervisekahjustuste puhul. Valuraha hüvitis on ühekordselt väljamakstav summa, mis sõltub otseselt õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud tervisekahjustuse ulatusest ja raskusastmest.
 • Ravikuludehüvitis aitab juhtudel, kui laps vigastab õnnetuses oma hambaid ning vajab hambaravi või vigastab mingit kehaosa, mille tagajärjel on vajalik taastusravi, mida Tervisekassa ei hüvita.
 • Püsiva puude hüvitise maksab kindlustus välja ühekordse rahalise kompensatsioonina vastavalt puude raskusastmele.
 • Surmajuhtumi hüvitis – mõeldud abiks lähedastele vajalike kulutuste katmiseks.

Kuidas kujuneb lapse kindlustuse hind?

Kindlustuse hind sõltub valitud kindlustuskaitsete variantidest ja nende piirmääradest.

Näide! Kõige laiema kaitsega pakett lapsele maksab aastas 74,60 eurot, mis sisaldab:

 • surmajuhtumihüvitist 5000 € ulatuses;
 • püsiva puude hüvitist 50 000 € ulatuses;
 • valuraha hüvitist 3200 € ulatuses;
 • ravikulude hüvitist 1000 € ulatuses.

Kindlustuskaitse sportimise korral

Õnnetusjuhtumikindlustus on kindlasti vajalik, kui tegeled sportimisega või oled muidu aktiivse eluviisiga. Sageli juhtuvad õnnetused näiteks jalgrattaspordis või pallimängude käigus.

 

Lepingut sõlmides anna meile teada, missuguste spordialadega tegeled, et saaksime pakkuda sobivaima kindlustuskaitse. Erikokkuleppel kindlustatavad tegevused on märgitud kindlustustingimuste punktides 9 -10.

 

Tutvu kindlasti ka välistatud spordialadega punktis 11. Need on alad, mille puhul kindlustuskaitse ei kehti.

 

Alaealise (alla  18  aasta  vanuse)  kindlustatud  isiku  puhul  kehtib  võistlusspordi kindlustuskaitse  ka ilma erikokkuleppeta poliisil.