Important message icon

23.05 on Seesami Rakvere ja Jõhvi kontorid suletud!

Väikelaevakindlustus

Väikelaevakindlustus

Kui sinu jahi, kaatri või paadi kogupikkus jääb alla 24 meetri, sobib sellise veesõidukiga seotud riskide katteks Seesami väikelaevakindlustus. Kindlustada saab Eesti väikelaevaregistrisse kantud väikelaevu. Kindlustuse alla kuuluvad väikelaeva kere, mastid, purjed, mootor(id), laevas kasutatavad seadmed ja varustus kindlustustingimustes toodud piirangutega.

Tingimused Teave

Seesami väikelaevakindlustuse võimalused

Nii nagu autodegi puhul, saab vastavalt vajadusele valida suur- ja osakaskokindlustuse vahel.

Suurkaskokindlustus on parim valik, kui väikelaevaga liigutakse merel, kus tormid ja karilesõidud kujutavad endast suurt ohtu. Samuti on see vajalik, kui laeva viiakse ühest punktist teise maad mööda. Suurkaskokindlustus hõlmab laevaavariid (karilesõit, kokkupõrge, tormikahjustused); vargust, röövi, vandalismi; tulekahju, plahvatust, välgulööki; laeva kahjustumist maismaal liikuval transpordivahendil või ellingutel. Väikelaevakindlustus sisaldab vastutuskindlustust – kui laevaavarii käigus vigastatakse inimesi või nende vara, siis sellised kahjud korvatakse kannatanutele.

Osakaskokindlustus sisaldab kõiki suurkaskokindluse riske peale laevaavarii. Osakaskokindlustus on sobivaks variandiks väikelaevadele, millega sõidetakse tuttavatel rahulikel vetel ja siseveekogudes, kus puudub karile sõitmise oht.

Väikelaevakindlustus kehtib täiendava kokkuleppeta Läänemerel ja selle lahtedes ning Balti- ja Põhjamaade rannikuvetes.

Jääpurjekale, purjelauale, jett-vesiskuutrile, hõljuklaevale, hüdrokopterile, tiiburlaevale, võistlusspordiks ehitatud mootorpaatidele ja mootorpaatidele võistlusteks või treeningsõitudeks Seesam kindlustust ei paku.

Hea teada:

Vaata väikealaevajuhiloa kehtivust siin.
Väikelaevaga liiklemise ohutusega saad tutvuda siin
Väikelaeva ülevaatuse teostajate kontaktid.