Important message icon

23.05 on Seesami Rakvere ja Jõhvi kontorid suletud!

Reisikindlustus

Reisikindlustus

Seesami reisikindlustus võimaldab igal kliendil valida endale meelepärase kindlustuskaitse. Kindlustusleping on võimalik sõlmida kas ainult välisriigis tekkinud meditsiiniabi kulude hüvitamiseks või ka reisi ärajäämise, katkestamise ja hilinemisega seotud juhtumiteks. Lisaks saab pagasina kindlustada reisile kaasa võetavaid isiklikke esemeid.

Tingimused Teave

Reisikindlustuse võimalused

Meditsiiniabi kindlustus on kõige olulisem osa reisikindlustusest, mis katab välisriigis alanud haiguse või juhtunud õnnetuse ravikulud (sh vältimatu esmaabi rasedusega (kuni 28 nädalat) seotud tüsistuste korral, v.a. sünnitus või enneaegne sünnitus), transpordikulud arstiabi saamiseks või haige Eestisse toimetamiseks. Lisaks hüvitatakse kulud, mis on tekkinud reisi pikenemisest haiglas viibimise tõttu.

Sagedased on ka need juhtumid, kus reis jääb haiguse tõttu ära, transpordivahendite tõrgete korral ei jõuta õigeks ajaks soovitud sihtkohta või tuleb reis ootamatult katkestada ning koju tagasi pöörduda. See tähendab tihti lisakulutusi transpordile ja majutusele või reisi ärajäämisel ka seda, et kogu tasutud raha läheb kaduma. Selleks, et kulutused ei läheks suuremaks kui esialgu plaanitud, on mõistlik valida lepingule juurde reisitõrkekindlustus.

Reisile minnes on võimalik kindlustada ka endaga kaasa võetavaid esemeid. Seesami pagasikindlustus hüvitab kahjud, mis tulenevad pagasi vargusest või röövist, purunemisest või kadumisest transportimise käigus. Samuti hüvitatakse esmavajalike esemete ostmise kulud, kui pagas jõuab reisi sihtkohta Teist hiljem.

Valida on võimalik nii erinevate kindlustussummade kui ka lisakindlustuskaitsete vahel, mis võimaldavad muuta kindlustuskaitse veelgi ulatuslikumaks. Reisikindlustust saab sõlmida nii üksikisikule, perele, suuremale grupile kui ka ettevõttele.

Oluline! Reisi ärajäämise osas kehtib kolmepäevane viiteaeg ehk kindlustuskaitse hakkab kehtima kolm päeva peale lepingu jõustumist (näiteks kui poliis ostetakse 06.08, siis on ärajäämise kindlustuskaitse kehtiv alates 9.08). Seetõttu on eriti oluline, et reisikindlustuse ostmine ei jää viimasele minutile.

Kahju, mille on otseselt või kaudselt põhjustanud sõda, ei kuulu reisikindlustuse tingimuste kohaselt hüvitamisele.

Seesami reisikindlustuse eelised

Meditsiiniabi

 • Kergemate sportlike tegevuste korral pole vaja lisakaitset (nt jalgrattaga sõitmine, ujumine, tennis, golf, jooga, suusatamine, võrkpall, rulluisutamine, ratsutamine)
 • Rasedusega seotud juhtumite kõrgem hüvitispiir 5000 €.
 • Krooniliste haigustega seotud juhtumite kõrgem hüvitispiir 5000 €.
 • Seesam hüvitab õnnetuse tagajärjel töövõime kaotuse/vähenemise puhul vastavalt 10 000 € või 5 000 €
 • Hüvitatakse loodusõnnetuse või terrorismi tagajärjel tekkinud tervisekahjustused

Reisitõrge

Reisitõrke kaitsega on kindlustusjuhtumiks (sõltuvalt katete valikust):

 • Ainsaks reisijaks jäämine
 • Võõrustaja haigestumine või surm
 • Pagasi vargus välisriigis või muu kuriteo ohvriks langemine
 • Isikliku transpordivahendi vargus või rike
 • Ootamatu liiklusummik
 • Kindlustatust sõltumatu muudatus transpordivahendi graafikus
 • Reisi eesmärgiks oleva ürituse ära jäämine
 • Loodusõnnetus
 • Terrorism
 • Streik, pankrot, töökatkestus
 • Omal soovil tühistamine (lemmiklooma haigestumine, ootamatult tähtis tööülesanne, tüli reisikaaslasega jne)
 • Reisitõrke kindlustuskaitse hakkab kehtima koheselt pärast lepingu sõlmimist. Erandiks on haigusega seotud juhtumid, mille korral algab kindlustuskaitse kolmandal päeval pärast lepingu sõlmimist.

Pagas

 • Pagasiks loetavate esemete nimekiri on laiem (mh tööriistad, muusikainstrumendid, arvutid, ravimid prillid)
 • Kaetud on ka vargus hotelliruumist, pagas ei pea olema hoitud seifis.
 • Pagasi juhtumiks on spordivarustuse kahjustumine ettenähtud kasutamise käigus.
 • Pagasi esemetele ei rakendu täiendavat hüvitispiiri (näiteks ühe eseme kohta hüvitatakse kuni 50% kindlustussummast). Kehtib vaid pagasi kindlustussumma kogu pagasi peale tervikuna.
 • Pagasi hilinemisel välisriiki vähemalt 4 tundi hüvitatakse 40 € päevas. Kui hilineb ese, mis on reisi eesmärgiks möödapääsmatu (nt suusad, muusikariistad), hüvitatakse lisaks eelnevale kuni 30% pagasi kindlustussummast nimetatud eseme rendiks/ostmiseks.

Muu

 • Laiem vastutuse kindlustuskaitse kolmandale isikule põhjustatud kahju jaoks.  Muuhulgas on juhtumiks loomade poolt tekitatud kahju kolmandale isikule ja kindlustatu kasutuses oleva vara kahjustumine, va rendiautod.
 • Puudub omavastutus
 • Kui reis pikeneb kindlustatust sõltumatul põhjusel, pikeneb kindlustuskaitse 2 päeva võrra.