Important message icon

23.05 on Seesami Rakvere ja Jõhvi kontorid suletud!

Õnnetusjuhtumikindlustus

Õnnetusjuhtumikindlustus

Ettevõtte varade ja sõidukite kindlustamine on tihti iseenesestmõistetav. Kuid ei tohiks unustada ettevõtte kõige olulisemat vara – töötajaid. Õnnetusjuhtumite vastu ei ole meist keegi kaitstud, küll aga saab end kaitsta õnnetusjuhtumiga kaasnevate ebameeldivuste vastu. Seesam pakub võimalust koostada õnnetusjuhtumikindlustuse pakett vastavalt kliendi vajadustele.

Tingimused Teave

Õnnetusjuhtumikindlustuse võimalused

Seesam pakub võimalust koostada õnnetusjuhtumikindlustuse pakett vastavalt oma vajadustele, kombineerides järgmisi hüvitisliike:

  • päevaraha hüvitis – mõeldud selleks, et õnnetusjuhtumi tagajärjel säiliks igakuine sissetuleku tase;
  • valuraha hüvitis – aitab hädast välja ajutiste tervisekahjustuste puhul. Ideaalne lastele ning täiskasvanutele, kes hetkel ei tööta;
  • ravikulude hüvitis – kui peale õnnetusjuhtumit on vaja taastus- või hambaravi või abivahendeid liikumiseks (nt kargud, liigesetugi jmt), on ka see kindlustuskaitse asendamatu;
  • püsiva puude hüvitis – õnnetusjuhtumi tagajärjed võivad olla väga tõsised. Püsiva puude hüvitis aitab tagada inimväärse elu ning säilitada eelnevat elustandardit;
  • surmajuhtumi hüvitis – mõeldud abiks Teie lähedastele.

Lepingu sõlmimisel saab määrata just Teile sobivad kindlustussummad.

Võimalik on sõlmida:

  • täisaegne kindlustus – kehtib kogu maailmas, nii töö- kui ka vabal ajal;
  • osaaegne kindlustus – kehtib tööajal töökohas.

Kindlustuskaitse sportimise korral

Õnnetusjuhtumikindlustus on kindlasti vajalik, kui tegeled sportimisega või oled muidu aktiivse eluviisiga. Sageli juhtuvad õnnetused näiteks jalgrattaspordis või pallimängude käigus.

Lepingut sõlmides anna meile teada, missuguste spordialadega tegeled, et saaksime pakkuda sobivaima kindlustuskaitse. Erikokkuleppel kindlustatavad tegevused on märgitud kindlustustingimuste punktides 9 -10.

Tutvu kindlasti ka välistatud spordialadega punktis 11. Need on alad, mille puhul kindlustuskaitse ei kehti.