Important message icon

23.05 on Seesami Rakvere ja Jõhvi kontorid suletud!

Kaskokindlustus

Kaskokindlustus

Kaskokindlustus ehk vabatahtlik sõidukikindlustus hüvitab sinu enda või tundmatuks jäänud isiku poolt sõidukile tekitatud kahjud.

Seesami kaskokindlustuse puhul saad valida Kasko, Superkasko ja Minikasko paketi vahel. 

Kaskokindlustus hüvitab kahjud, kui oled ise põhjustanud avarii või on sõidukile tekitatud kahju muul moel - liiklus-, loodusõnnetuse, tulekahju, varguse, röövi või vandalismi läbi. 

Superkasko paketi korral toimub sõiduki remont esinduses ja seda ka vanemate sõidukite puhul. Tehnilise rikke kaitset pakume kuni 7 aasta vanuste või 150 000km läbisõiduga sõidukitele. Samuti leiad meie pakettide seast kaitse sõidukiga kaasas reisivale lemmikloomale.

Minikasko tagab sinu sõidukile liiklusõnnetuse ja pukseerimisteenuse kaitsed ning Autoabi. 

 

Tingimused Teave

Kindlustuspaketid

Minikasko

Kasko

Superkasko

KINDLUSTATAVAD RISKID
Liiklusõnnetus Included Included Included
Ootamatu ja äkiline sõidukiväline kontakte sündmus Not included Included Included
Tulekahju Not included Included Included
Vandalism Not included Included Included
Vargus ja rööv Not included Included Included
Loodusõnnetus Not included Included Included
PAKETIS SISALDUVAD LISAKAITSED
Autoabi Included Included Included
Pukseerimiskulude kindlustus Limiit 800 € Limiit 800 € Limiit 2000 €
Uusväärtuskindlustus Not included Included Included
Liisingväärtuskindlustus Not included Included Included
Erimaksega osad Not included Limiit 800 € Limiit 1500 €
Tehnilise rikke kindlustus Not included Not included Included
Liisingmakse kindlustus Not included Not included Included
Loodusõnnetuse laiendatud kindlustus Not included Not included Included
Võtmete kindlustus Not included Not included Included
JUURDE VALITAVAD LISAKAITSED
Klaasikindlustus Not included Included Included
Täishävingu korral lisahüvitis Not included Not included Lisahüvitis +5%
Õnnetusjuhtumikindlustus Not included Lisamaksega Included
Asendusautokindlustus Not included Lisamaksega Lisamaksega
Pagasi- ja lemmikloomakindlustus Not included Lisamaksega Lisamaksega
Vahetushaagise kindlustus Not included Lisamaksega Lisamaksega
Käibemaksuga kindlustamine Lisamaksega Lisamaksega Lisamaksega
OMAVASTUTUSE MÄÄRAD
Omavastutus (miinimum) 220 € 220 € 125 €
Varguse omavastutus Not included 15% 10%
Klaasikindlustuse omavastutus Eestis, Lätis, Leedus Not included 0 € 0 €
Mets- ja karilooma omavastutus Not included 0 € 0 €

NB! Seesam palub alati tähelepanelikult läbi lugeda kõik tingimustes toodud välistused. Välistused on sellised juhtumid, mille puhul kahju ei hüvitata. Kui tekib kahtlusi, mis on kindlustatud ja mis ulatuses, on hea pöörduda meie spetsialisti poole, kes tingimused lahti seletab.

Lisakaitsed kaskokindlustusele

Täielikuma kindlustuskaitse tagamiseks on otstarbekas valida põhipaketile juurde täiendavaid kindlustusvõimalusi.

Klaasikindlustus hüvitab salongiklaaside purunemisel tekkinud klaasikahjud. Koos klaasiga hüvitatakse ka klaasile paigaldatud toonkile. Klaasikindlustuse lisakaitse puhul saab valida kahe omavastutuse variandi vahel – 0 eurot või 10% kahju suurusest. Kui klaasikindlustus lisakaitsena paketile valitud ei ole, on klaasikahjud ikkagi kaetud, kuid kahju korral omavastutusena rakendatakse põhiomavastutust.

Asendusautokindlustus on oluline selleks, et peamiselt autoga liikleva inimese elu pärast õnnetust seisma ei jääks. Kui auto on liikumisvõimetu või parasjagu remondis, saab kindlustatu selleks perioodiks enda kasutusse asendussõiduki. Seesami koostööpartner asendusautoteenuse osutamisel on Europcar.

Autoreisija õnnetusjuhtumikindlustus. Paratamatult tuleb liikluses ette ka väga halvasti lõppevaid õnnetusi. Kuigi juhtunut muuta ei saa, aitab Seesami õnnetusjuhtumikindlustus tagajärgedega valutumalt toime tulla. Õnnetusjuhtumikindlustuse puhul on kindlustatud õnnetuse ajal sõidukis olnud inimesed, kelle surma või püsiva töövõimetuse korral määratakse kindlustushüvitis.

Pagasi- ja lemmikloomakindlustushüvitab kindlustusjuhtumi tõttu kindlustatud sõiduki salongis, pagasiruumis või katuseboksis kaasasolevate esemete kahjustumise, hävimise või kadumise tagajärjel tekkinud kahju. Lisaks loetakse pagasiks ka sõiduki salongis või pagasiruumis kaasasolevaid lemmikloomi, kelleks loetakse käesolevate tingimuste mõistes koeri ja kasse.

Haagisekindlustuse alusel hüvitatakse sõiduki haakes oleva O1 ja O2 kategooria kerghaagisele tekitatud kahju.

Seesami KASKO ja SUPERKASKO eelised

 • Tasuta on koos sõidukiga kindlustatud turvaistmed ja –hällid ning sõiduki külge kinnitatud katuseboks, katuseraam, jalgrattahoidja, täiendavad kaitse- ja astmerauad, veokonks.
 • Tasuta sõiduauto ja väikeveoki uusväärtus ilma läbisõidupiiranguta – kuni 1 aasta vanuse sõiduki täishävingu korral hüvitatakse sõiduki ostuhind.
 • Tasuta autoabikindlustus (sh haagised) kogu kindlustusterritooriumil (koos tasuta majutuse, tasuta kütuse toomise ning rehviparandusega, kui seda saab teostada sündmuspaigal).
 • Tasuta liisingväärtuskindlustus.
 • Tasuta laadimiskahjude kindlustus sisaldub vaikimisi kindlustuskaitses.
 • Lisakattena saab valida kindlustuskaitse ka oma pagasile ning lemmikloomale! NB! AINULT SEESAMIS!
 • 0 € omavastutus, kui kahju on põhjustatud mets- või kariloomale (va lind) otsasõidu tagajärjel.
 • Ühekordne põhiomavastutus kogu Euroopas.
 • Hüvitatakse ka ainult rehvideletekkinud kahju.
 • Garantiiga sõidukitel toimub remont originaalosadega, millele antakse tootjapoolne garantii.

SUPERKASKO pakett

 • Lai kindlustuskaitse - Superkasko sisaldab juba vaikimisi tehnilise rikke kindlustust ja autoreisija õnnetusjuhtumikindlustust. 
 • Tasuta liisingumaksete kindlustus kuni pool aastat.
 • 0 € omavastutus, kui kahju on tekkinud loodusõnnetuse tagajärjel ja kahju on suurem kui 1000 €.
 • Varguse ja röövi korral väike omavastutus - 10%.
 • Hüvitatakse võtmete hävinemise või kadumisega seotud kahjud ilma omavastutuseta ja kuni 200 €.
 • Sõiduki varguse või hävinemise korral hüvitatakse võimalikud sõiduki vahetamise või asendamise kulud, lisades kindlustushüvitisele +5%.
 • Superkasko paketi korral hüvitatakse sõiduki taastamiskulud automargi esinduses.

Sõiduki pildistamise rakendus DriveX

DriveX on pildistamisrakendus, mille abil saad saata ülevaate oma sõidukist otse Seesamile. Tegemist on tarkvaraga, mis lihtsustab poliisi sõlmimist nii kindlustusvõtja kui Seesami jaoks.

Pildistamisrakendus annab kasutajale juhiseid ja masinnägemise abil tagasisidet, kas pildid sobivad ja kas sõiduk vastab kindlustamisnõuetele.

Seesami Autoabi

Seesam Autoabi teenus on nii Eestis kui ka välisriigis kaskokindlustuse kliendile tasuta, samuti puudub omavastutus.
Seesam Autoabi teenuse (sh tasuta majutuskulude) kasutamiseks tuleb helistada telefonile +372 6221 333. Teistelt telefoninumbritelt autoabi teenuse tellimise korral Seesami tasuta autoabi ei kehti.

Isegi kui oskad autol ise purunenud rehvi vahetada või tead, et sõiduk on ideaalses korras, võib teel olles tulla ette ootamatusi hetkel, kui selleks kõige vähem valmis oled.

Kütus saab ootamatult otsa, toimub liiklusavarii, unustad võtmed autosse või vajab sõiduk pukseerimist – Seesam Autoabi annab kindlustunde, et ükskõik mis ka ei juhtuks, on kiire ja professionaalne abi vaid ühe telefonikõne kaugusel.

Milliseid teenuseid Seesam Autoabi pakub?

 • Tasuta abi kogu Euroopas – teenus kehtib kindlustuspoliisile märgitud kehtivuspiirkonnas. Välisriigis hätta sattunud klienti konsulteeritakse esmalt telefoni teel ning vajadusel saadetakse appi vastava riigi kohalik teenusepakkuja.
 • Kiire väljasõit sündmuskohale – suuremates Eesti linnades jõuab abi vajajateni 30 minutiga.
 • Konsultatsioon liiklusõnnetuse korral – aidatakse täita liiklusõnnetuse teadet ning antakse edasised käitumisjuhised.
 • Sõiduki pukseerimine – kui autol (sh haagisel) on tehniline rike, mida ei saa kohapeal parandada või on sõidu jätkamine muudel põhjustel võimatu, pukseeritakse auto lähimasse volitatud esindusse või remondiettevõttesse.
 • Reisijate viimine sihtpunkti – kui osutus vajalikuks auto pukseerimine, viiakse juht ja kaasreisijad Eesti piires soovitud sihtpunkti.
 • Kütuse toomine – kütuse lõppemise korral tuuakse piisavalt kütust, et klient saaks sõita lähimasse tanklasse (kütuse maksumus hinna sees).
 • Sõiduki väljatõmbamine – kui auto on kraavis, lume või liiva sisse kinni jäänud, saadetakse vajadusel puksiir autot välja aitama.
 • Sõiduki käivitamine – tühja aku korral käivitatakse auto spetsiaalse seadme (booster) abil vastavalt autoesinduse nõuetele.
 • Rehvivahetus – varuratta olemasolul (sh haagisel) aidatakse koha peal katkine rehv asendada varurattaga. Selle puudumisel käiakse töökojas rehvi parandamas või viiakse sõiduk puksiiriga remonditöökotta (rehvi parandamise maksumus hinna sees, kui seda saab teostada sündmuspaigal).
 • Muude probleemide lahendamine– kui signalisatsioon ei tule maha, lukustad võtmed autosse või tekivad muud edasisõitu takistavad tehnilised rikked, on lahenduseks Seesam Autoabi teenus.
 • Väljaspool Eesti Vabariiki toimunud autoabi kindlustusjuhtumi korral, kui kindlustusvõtjal ei ole juhtumist tulenevalt võimalik sõidukit kasutada, hüvitatakse kuni 3 ööpäeva mõistlikud majutuskulud juhile ja ühele kaasreisijale.

Seesami koostööpartner autoabiteenuse osutamisel on RedGo EsTonia OÜ.

MINIKASKO pakett

 • Võimalik osta ka ilma Seesami liikluskindlustuseta.
 • Korvab liiklusõnnetuse puhul ka avarii põhjustanud sõiduki kahjud.
 • Paketis sisaldub Seesami Autoabi kindlustuskaitse.
 • Pukseerimiskulud liiklusõnnetuse korral kuni 800€.
 • Sõidukitele alates 6 aastat ja vanemad.
 • Kindlustusperiood 12 kuud.
 • Omavastutus alates 220€.
 • Kehtivuspiirkond: Euroopa, va Venemaa, Ukraina, Valgevene, Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Kasahstan, Moldova ja Türgi.

Kui soovid teada, mille poolest erineb Minikasko pakett Liiklus+ kindlustusest, siis saad seda teha siin.