Korteriühistu

Korteriühistu

Korterelamute elanike ühisomandi korrashoiu eest vastutab korteriühistu, kes ei pruugi aga ka parima tahtmise juures kõiki ootamatusi ette näha. Korterist alguse saanud tulekahju tulemusena saavad tõenäoliselt aga kannatada ka koridor, katus või vahelagi. Korteriühistu kindlustamine tagab igale selle elanikule turvatunde.

Tingimused Teave Sooviavaldused

Seesami ühistute kinnisvarakindlustuse võimalused

Soovitatav on ühisvara kindlustada koguriskikindlustuse põhimõttel, mille puhul on ühistu kaitstud erinevate ootamatute ohtude korral. Selleks puhuks pakub Seesam laiendatud kinnisvarakindlustust.


Laiendatud kinnisvarakindlustus

Tegemist on koguriski kindlustuskaitsega, mille alusel on kaetud lisaks tavapärastele riskidele (tuli, pikselöök, plahvatus, torustiku leke, sissemurdmine, vandalism ja torm) ka kahjud, mis on tekkinud:

  • veeavariidest (nagu kanalisatsiooni ummistumised, lahtiunustatud kraanid, ülevoolamised);
  • läbi katuse konstruktsioonide voolanud vihmaveest;
  • hoonele kukkunud puudest (sellise kahju põhjuseks ei pea olema torm);
  • hoone küljest varastatud hoone osad;
  • ja kõik muud äkilised ja ettenägematud sündmused, mis põhjustavad varalise kahju.

Kinnisvarakindlustus
Kui olete oma korteriühistu riske hinnanud ja veendunud, et nii laia kindlustuskaitse järele vajadus puudub, siis võite valida ka tavapärase kinnisvarakindlustuse, mis pakub kaitset tule, pikseöögi, plahvatuse, sissemurdmise ja vandalismi, torustiku lekke ja tormi vastu.

Mõlemad valikud sisaldavad automaatselt:

  • kindlustuskaitset püsivalt paigaldatud hoonevälistele hoonet teenindavate süsteemidele ja elektrijuhtmestikule kuni üldkasutatava ühenduskohani (kuid mitte kaugemale kui kindlustatud hoone kinnistu piirini) ning samal kinnistul püsivalt asuvate rajatiste, välisvalgustuse, tõkkepuude, lipumastide, piirdeaedade ja kuni 20 m2 suuruse ehitusaluse pinnaga auto-, jäätmete- või muudele varjualustele kindlustussummas 15 000 eurot loetletud vara kohta.

Kinnisvarakindlustuse lisakaitsed

Ühistud saavad valida järgmised lisakaitsed:

  • Üldkasutatavate ruumide klaasidele purunemise koguriski kaitset väiksema omavasutusega
  • Tormi või paduvihma tagajärjel tekkinud üleujutuse kaitset.

Vastutuskindlustus

Lisaks varakindlustusele on korteriühistul võimalik kindlustada ka ühistu vastutusega seotud riske. Ühistu vastutus saab tekkida kas tegevusest või tegevusetusest. Näiteks vastutavad kõik ühistu liikmed selle eest, kui hoone katuse räästast kukkuv jääpurikas autokatuse lõhub või pimedas trepikojas kukkudes keegi oma jala murrab. Või hoopis siis, kui puruneb hoone üldtorustik, mis on ühistu hooldada, põhjustades kahju mõnele korterile või vallasvarale.