Important message icon

23.05 on Seesami Rakvere ja Jõhvi kontorid suletud!

Tervikkindlustus

Tervikkindlustus

Tervikkindlustus on erinevatest kindlustusliikidest kombineeritud toode nendele ettevõtetele, kes hindavad lihtsust ja automaatseid lahendusi. Kindlustuslahendus on välja töötatud spetsiaalselt väike- ja keskmiste teenindus-, kaubandus- ning väiksemate tootmisettevõtete vajadusi silmas pidades.

 
Tingimused Teave

Seesami tervikkindlustuse eelised

  • Mugav ja lihtne kindlustustoode. Ühe kindlustuslepinguga on kaetud nii varakindlustus, tegevuse ja toote vastutuskindlustus kui ka veosekindlustus.
  • Hoone kindlustamisel laieneb kindlustuskaitse 10 000 euro ulatuses hoone juurde kuuluvatele rajatistele (näiteks piirdeaed, lipuvarras) ja kuni 20 m2 suurustele väikehoonetele (näiteks auto-ja jäätmete varjualused).
  • Koos inventari kindlustamisega on kindlustatud väikevahendid 5000 euro ulatuses.
  • Kontoritehnika kindlustus kehtib 2000 euro ulatuses lisaks kindlustuskohale ka Eesti Vabariigi territooriumil.
  • Kauba kindlustamisel laieneb kaitse kindlustusvõtja riskil olevale kaubaveole Eesti Vabariigi territooriumil 5000 euro ulatuses.
  • Tervikkindlustuse kindlustuslahendus sisaldab 10 000 euro ulatuses kindlustusjuhtumi tagajärjel majandustegevuse jätkamise lisakulu - ajutiste ruumide või seadmete rendiks, kolimiseks ning klientide uuest asukohast teavitamiseks.
  • Tervikkindlustus sisaldab tegevuse ja toote vastutuskindlustust 200 000 euro ulatuses. Samuti hüvitatakse vastutuskindlustuse kahjujuhtumi korral õigusabikulud 10 000 euro ulatuses.