Important message icon

23.05 on Seesami Rakvere ja Jõhvi kontorid suletud!

Kinnisvarakindlustus

Kinnisvarakindlustus

Kinnisvarakindlustuse eesmärgiks on ehitisele tekkinud ning ehitisega seotud kahjude hüvitamine. Ehitist saab kindlustada kas nimeliselt mainitud riskide vastu või ootamatu sündmuse tagajärjel tekkinud kahju vastu arvestades teatud välistusi.

Tingimused Teave Sooviavaldused

Seesami kinnisvarakindlustuse võimalused

Seesam pakub kinnisvarakindlustust ja laiendatud kinnisvarakindlustust.

Kinnisvarakindlustus on nimeliselt mainitud riskide (tulekahju, pikselöök, plahvatus, tulekustutussüsteemi rakendumine, röövimine, sissemurdmine, sissetungimine, vandalism, torustiku leke ja torm) alusel koostatud kindlustuslahendus.

Laiendatud kinnisvarakindlustus toimib koguriskikindlustuse põhimõttel. Koguriskikindlustuse alusel hüvitatakse kindlustatud esemele ootamatu ja äkilise sündmuse tagajärjel tekkinud otsene varaline kahju. Sealjuures kehtivad kindlustustingimustes toodud piiranguid.

Lisakaitsena pakutakse üüritulu saavatele omanikele kindlustatud riskide alusel kahjujuhtumi tõttu saamatajäänud üüritulu kaotuse hüvitist. Tootes sisalduva üüritulu kaotuse maksimumhüvitis on 0,75% hoone kindlustussummast kuus, hüvitist tasutakse 6 kuu jooksul alates kahjujuhtumist. Kui ehitise omaniku üüritulu on suurem, tuleb see täiendavalt kindlustada töökatkestuskindlustuse tingimuste alusel.

Teise lisakaitsena pakutakse lukusüsteemi asenduskulude hüvitamist, kui hoone üldvõti on hoonesse sissemurdmise tagajärjel röövitud või kadunud ning edasiste kahjude ärahoidmiseks tuleb lukusüsteem välja vahetada. Lukusüsteemi kulud hüvitatakse 1 300 euro ulatuses.

Kinnisvarakindlustus pakub ka vastutuskindlustuse kaitset, mille abil saab hüvitada ehitise hooldamise, haldamise või valdamise tõttu kolmandale isikule tekitatud kahjud.