Important message icon

23.05 on Seesami Rakvere ja Jõhvi kontorid suletud!

Ettevõtte varakindlustus

Ettevõtte varakindlustus

Ettevõtte varakindlustuse eesmärk on kaitsta sinu ettevõtte vara kahjustuste eest ning tagada äritegevuse jätkusuutlikkus. See annab sulle vabaduse keskenduda oma põhitegevusele teades, et ootamatute ja äkiliste sündmuste korral aitab Seesam sinu ettevõtte vara taastamisega. 

Tingimused Teave

Seesami ettevõtte varakindlustuse võimalused

Meie pikaajaline kogemus võimaldab pakkuda just sinu ettevõtte vajadusi ja riske arvestavaid kindlustuslahendusi. Ettevõtte vara kindlustamisel saad valida erinevate kindlustuskaitse ulatuste vahel:

  • minimaalne kaitse on tulekindlustus, mis hõlmab tulekahju, otsese välgulöögi, plahvatuse ning kustutussüsteemi ootamatu käivitumisega kaasnevad kahjud. Soovitame kindlustada vara ka torustiku lekke, tormi ja rahe ning varavastaste tegude vastu. Eeltoodu moodustab kokku pakettkindlustuse, mis katab enamlevinumad riskid, mis sinu ettevõtte tegevust mõjutada võivad.
  • kui soovid laiemat kaitset, sobib sulle koguriskikindlustus, mis katab lisaks põhiriskidele ka muude ootamatute ja ettenägematute sündmuste tagajärjel tekkinud kahju – näiteks elektrivoolu kõikumisest tekkinud kahju seadmetele. Seadmete kindlustamisel on võimalik juurde valida ka seadmerikke lisakaitse, mille korral hüvitatakse seadme enda sisemisest ootamatust ja äkilisest rikkest põhjustatud kahju.

Inventari ja seadmete kindlustussumma määramisel pea silmas, et juhul kui kindlustatava vara kulum on alla 50%, tuleks kindlustussummaks määrata taastamisväärtus ehk summa, millega saaks hankida kindlustamise hetkel uue samaväärse vara. Kauba kindlustussumma määramisel võta aluseks maksimaalne laos olev kaubahulk, nii väldid alakindlustuse ohtu.