Important message icon

23.05 on Seesami Rakvere ja Jõhvi kontorid suletud!

Ärikatkestuskindlustus

Ärikatkestuskindlustus

Varakindlustusjuhtumi järgselt võib ettevõtte äritegevus peatuda ning kahjueelse olukorra taastamine võib võtta kuid, kui mitte aastaid. Ettevõte peab siiski taastamisperioodi jooksul püsikulude eest tasuma – näiteks võetud laenud, äripinna üür ning töötajate palgakulu jms. Lisaks on ettevõtte jätkusuutlikkuse vaates oluline ärikasumi säilimine. Selle tarbeks on Seesam loonud äritegevuse katkemise kindlustuse, mille eesmärk on kaitsta kindlustusvõtja äritegevust töö katkemise tõttu tekkinud majanduslike kahjude ja võimalike tekkivate lisakulude eest.

Tingimused Teave

Äritegevuse katkemise kindlustuse võimalused

Äritegevuse katkemise kindlustuse sõlmimise eelduseks on ettevõtte varakindlustuslepingu olemasolu Seesamis. 

Seesam hüvitab ettevõtte varakindlustusjuhtumi tõttu saamata jäänud ärikasumi, püsikulud ja/või lisanduvad kulutused määratud kindlustussumma ja hüvitusperioodi piires. Lisaks saad Seesamis kokkuleppeliselt kindlustada ka äritegevuse katkemisega seotud lisakulusid, mis aitavad sul ettevõtte rahavooge kiiremini taastada.